Yüzde Profil Estetiği : Profiloplasti

EstetikEstetik cerrahlar estetik cerrahi uygulamalarında yüzü bir bütün olarak ele alıyor ve yüzün tüm unsurlarıyla uyumlu hale gelmesini sağlamak için “Profiloplasti” ameliyatları yapıyor. Bu ameliyatlar hoş bir profilin ötesinde, anlamlı ifadesi olan bir yüz yaratmayı hedefliyor.

 Profiloplasti kapsamında, burun, çene, alın ve elmacık kemiklerini kapsayan işlemler yapılıyor. Burada “altın oran” dediğimiz nokta göz önüne alınıyor. Yani alın-burun-çene üçgenindeki bölgenin yaklaşık 1/3 oranında birbirine yakın dengede olmasına dikkat ediliyor. Bu da burun ameliyatında bu oranlara dikkat edip, birbirleriyle ilişkilerini düzenlememizi gerektiriyor.


Çünkü burun estetiği yapıyorsak, alın veya çene ucunun fazlalığı veya eksikliği, yapacağımız yeni burnun istendiği biçimde görülmesini engelliyor. Yani burun daha büyük veya daha küçük hissediliyor. Bundan dolayı plan yapılırken hasta ile konuyu enine boyuna tartışıp karar vermek gerekiyor. Ayrıntıların önceden hastayla konuşulması, operasyon sonrasındaki olası hayal kırıklıklarını da önlüyor.

 Bu işlem, ameliyat esnasında hafifçe çene ucunu törpülemek ya da burundan ameliyat esnasında çıkan ve atılacak olan parçacıkları çene ucuna yerleştirmek biçiminde olabiliyor. Bu durum ameliyat sırasında cerrah için ayrıca bir zaman gerektirmiyor. Bu oransal yaklaşım, yaptığımız estetikten daha mükemmel bir sonuç almamızı sağlıyor.

Böylece hem daha doğal bir estetik sonuç çıkıyor hem de hastanın kendi dokusunun kullanılması önemli bir avantaj sağlıyor. Profiloplasti her zaman bu denli kolay olmuyor. Destek için vücudun başka yerlerinden doku transferleri veya sentetik implantlar kullanmak da gerekebiliyor. Bazen de ağır çene ameliyatlarına ihtiyaç duyuluyor. Bir kez daha altını çizmemiz gerekir ki; hasta tüm bu konular hakkında detaylı olarak bilgilendirilmeli ve karşılıklı olarak tartışılmalıdır. Profiloplasti kapsamında burun estetiği yaparken, bazen alt çenede de işlemler yapmamız gerekebiliyor. Burada sorun çene ucunun az ya da geride gelişmesinden kaynaklandığından, çene ile burnun oransal durumunu göz önünde bulundurularak estetik yapmak önem taşıyor.

 Çene ameliyatlarında, ağız içinden girilerek özel maddelerden yapılmış implantlar yerleştirilebiliyor. Ya da kişinin kendi dokusu enjekte edilebiliyor. Bu doku, karın, kalça gibi bölgelerden ya da liposuction, meme küçültme gibi ameliyatlardan arta kalan dokulardan elde ediliyor. Eğer alın ve elmacık kemikleri üzerinde de düzeltmeler yapmamız gerekirse, uygun tipte doku maddeleri yerleştirebiliyoruz.

 Yüze ilk bakıldığında en dikkat çeken organların başında burun geliyor. Ülkemiz plastik cerrahları bu konuda hem çok şanslı, aynı zamanda da çok tecrübeli. Asistanlığım ve sonrasında hocalarım Dr. Namık Baran ve Dr. Onur Erol ile çalışırken burun ameliyatı yapmadığımız bir günümüz geçmezdi. Hatta günde 4-5 burun ameliyatı yaptığımız çok olmuştur. Günümüzde de burun estetik ameliyatları sayılarında herhangi bir azalma olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim.

 Dr. Nuri Soysal

Etiketler: