Karpal tünel sendromu


El uyuşmaları, birçok hastalığın belirtisi olabilir. Bunların içinde en sık karşılaşılanı, elin ve el bileğinin ağrılı hastalığı olan, ‘karpal tünel sendromu'dur. Karpal Tünel Sendromu'na Kimlerde Rastlanır?

En sık olarak erkeklerde kasaplık mesleği ile uğraşanlarda görülmektedir. Hanımlarda hamilelik sırasında görülür. Bu durum geçicidir. Doğumu müteakiben birkaç hafta içerisinde normale döner. Ayrıca hipotiroidi olan kişilerde de geçici olarak rastlanabilir. Ayrıca alkol alanlarda, şeker hastalığı ve damarsal hastalıklarında normal durumlardan daha sık görülebilir.

KARPAL TÜNEL SENDROMU NASIL TEŞHİS EDİLİR ?

Klinik muayenede yukarıda değinilen Phalen testi ve Tinel bulgusu fikir vermekle beraber kesin teşhis EMG ile konur. Ancak yine de % 31’e kadar vakada EMG’ nin normal olabileceği unutulmamalıdır. Laboratuar testleri etyolojinin karanlık olduğu durumlarda önerilir. Örnek olarak; kan şekeri diyabeti ekarte etmek için, tiroit hormon seviyeleri hipotiroidi yönünden araştırılmalıdır.

Karpal Tünel Sendromu'nun Nedenleri Nelerdir ?

Baskı sonucu sinir giderek incelir, duyu iletim özelliğini kaybeder ve sinir dokusunun ölümüne yol açar. Dolayısıyla parmaklarda ve ellerde güçsüzlük bir bulgu olarak ortaya çıkar.

Karpal tünel sendromu ciddi bir rahatsızlık mıdır?

Karpal tünel sendromu genellikle ciddi bir rahatsızlık değildir. Tedavi ile genellikle iyileşir; ancak tedaviden sonuç alınamazsa parmaklara ve bileklere egzersiz uygulanması gerekir.

TEDAVİ

Tedavide genellikle ilaç ya da ameliyat yöntemi kullanılır.İlaç tedavisinde kortizon uygulanır.2. doz sonunda iyileşme görülmezse doktor tarafından ameliyat istenir.Ameliyat yönteminde ise; sinire baskı yapan bağ dokusu kesilir.Bir kaç hafta veya birkaç ay içerisinde iyileşme görülmektedir.

TUZAK NÖROPATİ

Karpal Tünel sendromununa benzer sinir sıkışmaları da meydana gelmektedir. Ellerde ve kollarda torasik çıkış sendromu, ulnar oluk sendromu, uyuşma, karıncalanma ve kuvvetsizlik belirti veren rahatsızlığa “tuzak nöropati” denilmektedir.

Ayaklarda “tarsal tünel sendromu” .ve “peroneal sinir felci” de görülmektedir.Düşük ayak belirtisi(felci) nedeniyle oldukça önem taşımaktadır.

Erken tanı ise hastalıkların tedavisinde son derece önem taşır. Tanıda en sık kullanılan yöntem ise EMG’ dir. En ufak bir şüphede beyin ve sinir cerrahi uzmanına(nöroşirurji) başvurulmalıdır.

Etiketler: ,