Çocuklarda Akut Zehirlenmeler


Çocuklar, aşırı doza erişkinlerden daha duyarlıdır. Zehirlenmeler ağır ve sıklıkla ölümcüldür.

Belirtiler: Yüksek dozlar, geçici bir sersemlik, yoğunlaşma bozuklukları ya da geçici görsel varsanılara yol açar. Aşırı dozlar sersemlik, taşikardi (hızlı kalp atımı), kalpte ritim bozuklukları gözbebeklerinde genişleme, solunumun azalması, morarma, kasılma, ağır tansiyon düşüklüğü, şok ve komaya neden olabilir. Öteki belirtiler huzursuzluk, kaslarda katılık ve kusmadır.


Tedavi: Beyinle ilgili belirtiler, solunum baskılanması ve kalp atım bozuklukları ortaya çıkar çıkmaz, alınan doz yüksek olmasa ve zehirlenme belirtileri hafif olsa bile, hasta mutlaka hastaneye yatırılmalıdır. Kalple ilgili bozukluklar normale dönse bile en az 72 saat boyunca elektrokardiyografi kontrolü yapılmalıdır. Uygun solunum desteği sağlanır.

Uyanık hastalarda kusma uyarılmalı ve mide yıkanmalıdır. Bilinci bulanık hastalarda ise kusmayı uyarmamak ve mide yıkamasından önce solunum yollarının, soluk borusuna yerleştirilen bir boru ile korumak gerekir. Mide yıkanması 24 saat boyunca yinelenir. Mide yıkanırken özellikle çocuklarda, mideden aşırı su emilimine bağlı su zehirlenmesini önlemek için, fizyolojik eriyikler kullanılmalıdır.

Damardan yavaş yavaş fizostigmin verilmesi, aşın dozun sinir sistemi ve kalp-damar sistemi üzerindeki yan etkilerini büyük ölçüde önler.

Kullanılması gereken doz erişkinlerde 1-3 mg, çocuklarda 0,5-2 mg’dir. İlacın yarı ömrü kısa olduğundan 30-60 dakikada bir yinelenebilir. Yaşamı tehdit eden ritim bozukluklarında Üdokaİn, propranolol ve difenilhidantoin kullanılabilir.

Gene de antidepresanlar kalp kasını baskılayabileceğinden kinidin, dizopiramit ve prokainamit kullanılmalıdır. Şok ve metabolik asidozda sıvı, bikarbonat, oksijen ve kortikosteroit verilir.

Dijital, duyarlı kalp kasının daha da uyarılmasına yol açarak ileti bozukluğunu ağırlaştırabilirse de, konjestif (kan göllenmesİne bağlı) kalp yetmezliğinin ortaya çıkması dijital kullanımını gerekli kılabilir. Bu konuda dikkatli olmak gerekir. Her olguda kalp işlevi en az beş gün boyunca izlenmelidir.

Çırpınma nöbetlerini engellemek amacıyla, odanın karartılması gibi önlemlerle dışarıdan gelen uyarılar azaltılır.


Etiketler: , ,