İstanbul Bronşiti


Son yıllarda Sağlık literatürümüze giren hastalıklardan biri de İstanbul bronşitidir. yılınher döneminde görülebilen İstanbul Bronşiti, içinde bulunduğumuz sonbahar aylarında çok daha fazla insanı ilgilendirmektedir. 
7ˊden 77ˊye her yaştan insanı ciddi şekilde rahatsız eden ve sağlık literatürüne ilk kez 7 yıl önce Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Ahmet Rasim Küçükusta tarafından kazandırılan İstanbul Bronşitiˊ nin tüm özellikleri:

Her geçen yıl daha fazla insanı etkileyen bu hastalık, sadece öksürükle belirti veren bir çeşit Astım türüdür. İstanbul gibi büyük şehirlerde daha fazla görüldüğü için İstanbul Bronşiti ismi verilmiştir. Hastalık, en çok çocuklarda görülmekle beraber her yaştan insanda saptanabilir. Erişkin yaşta,kadınlarda daha sık rastlanır. 
İstanbul Bronşitiˊnin belirtileri: 
İstanbul Bronşitiˊnin esas belirtisi kuru öksürüktür. Bu, özellikle geceleri artan, küçük çocuklarda öğürtü ve kusmaya, hanımlarda ise idrar kaçırmaya neden olabilen kuru bir öksürüktür. Öksürük, nöbetler şeklinde ortaya çıkar ve genellikle geceleri daha fazladır. Bir çok hasta gece ya da sabaha karşı öksürükle uykusundan uyanır. Gülme, hatta konuşma öksürük krizlerinin başlamasına neden olabilir. Telefonla konuşurken ortaya çıkan öksürük nöbetleri İstanbul Bronşitiˊ nin tipik bir özelliğidir. 
Sigara dumanı, çeşitli boya, cila kokuları, Havakirliliği de öksürüğün başlamasına neden olan faktörlerdir. Şiddetli öksürük çocuklarda karın ağrılarına, erişkinlerde ise sırt ve göğüs ağrılarına yol açabilir. Küçük çocuklardaki İstanbul Bronşitiˊnin ilginç bulgularından biri de geceleri, saç dipleri ve boynun terlemesidir. Hastaların çoğunda bu şiddetli öksürüğe karşılık hiç balgam yoktur, ama bazılarında, az miktarda zor çıkan, yapışkan nitelikte balgam olabilir. Bu hastalar, bu küçücük balgamı çıkarmakla çok rahatladıklarını söylerler. 
İstanbul Bronşitiˊ nin astım ve diğer bronşitlerden farkı: 
İstanbul Bronşiti bir astım türü olmakla beraber, astımdan en önemli farkı, hırıltı ve nefes darlığı şikayetlerinin olmamasıdır. Bu hastaların akciğer röntgenleri, solunum fonksiyon testleri ve allerjik deri testlerinde de her hangi bir bulgu yoktur. İstanbul Bronşiti olan hastalarda, bakteri ve virüslerin neden olduğu diğer bronşitlerde olduğu gibi ateş, halsizlik, iştahsızlık... gibi belirtilere de rastlanmaz. İstanbul Bronşitiˊ nin nedeni İstanbul Bronşitiˊ nin nedeni, bronşların aşırı duyarlı olması, yani bronş hiperreaktivitesidir.
Bronşlardaki bu aşırı duyarlılığın nedeni kesin olarak belli değildir, fakat büyük şehirlerimizdeki yoğun trafik ve şehirleşmeden kaynaklanan dış hava kirliliğinin ve ev, okul ve iş yerlerindeki iç ortam hava kirliliğinin ve katkı Maddesi içeren hazır gıdaların tüketilmesinin önemli rolleri olduğu düşünülmektedir. İstanbul Bronşitiˊ nin daha çok dış ve iç ortam hava kirliliklerinin daha yoğun olduğu kış aylarında ortaya çıkması, hastaların yazın ve İstanbulˊdan uzaklaştıklarında şikayetlerinin tümünün kısa sürede kaybolması bu görüşü desteklemektedir. İstanbul Bronşitiˊ nin tanısı İstanbul Bronşitiˊnin tanısı aslında kolaydır. Çoğu zaman, hastanın şikayetlerinin dikkatle dinlenmesi ve fizik muayene tanı için yeterlidir. 
Bulguları tipik olmayan hastalarda akciğer röntgeni, allerjik deri testleri ve solunum fonksiyon testlerinin yapılması gerekebilir. İstanbul Bronşitiˊ nin karıştığı hastalıklar İstanbul Bronşiti, doktorlar tarafından üst solunum yolları infeksiyonları, sinüzit, farenjit, geniz eti, reflü, bronşit, Astım, zatürre... gibi pek çok başka hastalıkla karıştırılmaktadır. 
İstanbul Bronşitiˊnin tedavisi
İstanbul Bronşitiˊnin temel tedavisi sprey şeklindeki kortizon ve ağız yoluyla alınan yeni kuşak antihistaminiklerdir. Bu ilaçlar, hastalık belirtileri tamamen geçmiş olsa bile, en az 2-3 Ay süreyle kullanılmalıdır. Hastalık tanısının gecikmiş olduğu bazı hastalara kısa süreli kortizon hapları da vermek gerekebilir. Öksürük kesici şurup ve hapların ise hiç bir yararı yoktur. Uygun tedavinin geçe başlandığı durumlarda, hastalık kronik bir seyir gösterir ve belirtiler çok uzun süre, bazen yıllarca devam edebilir. 
İstanbul Bronşitiˊnde esas olarak antibiyotiklerin yeri yoktur. Mikoplazma, klamidya... gibi atipik bakterilerin etken oldukları hastalarda, makrolid grubu antibiyotiklere, özellikle de eritromisine iyi cevap alınır. İstanbul Bronşiti astım gibi kalıcı bir hastalık değildir. Hastaların çoğu uygun tedavi ile kısa sürede şikayetlerinden kurtulurlar. İstanbul Bronşiti, bazı kişilerde bir kerelik tedavi ile tamamen geçerken, bazı hastalarda ileriki aylar ya da yıllar içinde belirtiler tekrarlayabilir. 
Sprey şeklindeki kortizon tedavisinin yeterli süre kullanılmadığı durumda hastalığın tekrarlama ihtimali daha fazladır. İstanbul Bronşiti, astım gibi kalıtsal bir hastalık değildir ve ailesel özelliği de yoktur. İstanbul Bronşiti, bir büyük şehir, yani metropol hastalığıdır. Bu hastalığa yakalanmamak ve hastalığın tekrarlamaması için, ev, okul, işyerleri... gibi yaşanılan yerlerin yoğun trafiğin ve fabrikaların uzağında olması ve kapalı mekanlarda allerjenler, sigara dumanı, kimyasal maddeler, aerosoller gibi irritan faktörlerden uzak kalınması gerekir.


Etiketler: ,