Kırıklar, Çıkıklar, Burkulmalar - Acil Durumlarda İlkyardım -


Öncelikle;

Hastanın sakin kalmasını sağlayın ve kırığın derecesi tayin olmadan kırık olan yeri kıpırdatmayın. 

Hastayı bir yere kaldırmadan kırık olan yeri kımıldamaz hale getirin veya ince tahtalarla sarın. 

Hastayı daima yatar vaziyette hastaneye kaldırın. Hastayı hiçbir zaman oturur vaziyette tutmayın ve kırılan yeri mümkün olduğu derece kıpırdatmayın. 


Eğer kırığı saracak tahta parçaları bulunmazsa ne yapılmalıdır? 

Muvakkat bir destek olarak kullanılabilecek bir tahta parçası, bir sopa veya düz olan sert bir cisim her zaman bulunabilecek şeylerdir. Ayrıca, kırılan bir kol vücuda, kırılan bir bacaksa öteki bacağa bağlanabilir. 

Kırığa yerleştirilecek tahta parçası yumuşatılmalı mıdır? 

Evet. Bir kumaş veya giysi parçası ile kırılan alan arasına yerleştirilmelidir. Böylece fazla baskı nedeniyle kırık yerin daha fazla zedelenmesi önlenmiş olur. 

Kırık kemiğe sarılacak ince tahta, yerine nasıl tutturulmalıdır? 

Kırık üzerine yerleştirilecek tahta birkaç mendille veya yırtılarak bandaj yerine kullanılacak gömlek parçaları ile kırık alanının üstünde birkaç yerden bağlanmalıdır. 

Kırığı tutacak tahta konmadan önce kırılan kol veya bacağa ne yapılmalıdır? 

Kırık kol veya bacağı mümkün olduğu kadar düz tutun. Bunu hastanın canını yakmamak için elinizden geldiğince yavaş yapın. 

Kırık bir kolu tahta bandaj içerisine almanın en iyi pozisyonları hangileridir? 

Düz bir pozisyon. Veya kol vücuda bağlanabilecek, böylece vücut tahta yerine destek görevini yapacaktır. 

Kınlan bir bacağı tahta destek içine almanın en iyi yolu nedir? 

Öteki bacak destek olarak kullanılabilinir. Böylece kırık bacak düzletildikten sonra öteki bacağa başlanabilir. Bu vakaların çoğunluğunda mükemmel bir destek vazifesi görebilecektir. 

Açık kırıklar için özel olan ilk yardım metotlarına başvurmak gerekli midir? 

a. Evet. Yara temiz bir bandajla örtülmelidir; bandaj bulunamazsa temiz bir mendil kullanılmalıdır. 
b. Eğer açık kırık ciddi kanamaya neden olmaktaysa, geçici olarak sıkı bir sargı (turnike) kullanılması gerekli olabilecektir. 
c. Kol veya bacak, tahta destek içine alınmalıdır; ancak kırık parçaların yer değiştirmesi için hiçbir teşebbüse girişilmemelidr. 

Sıkı bir bandaj, zarar vermeden ne kadar süre yerinde bırakılabilir? 

Kan akımının geri gelmesini temin bakımından konacak sıkı bandaj, her 20 dakikada bir birkaç dakikalık süre için gevşetilmelidir. Bu ara sürelerde kanayan arter üzerinde parmak ile bastırılmalıdır. 

Kırılan bir kafatası için ne gibi acil ilk yardım gerekmektedir? 

a. Hastayı sırt üstü yatırmalı ve başı düz ve vücuduyla aynı seviyede olmalıdır. 
b. Hasta sakin tutulmalı ve kıpırdanması. engellenmelidir. 
c. Hasta sıcak tutulmalı ve mümkün derecede çabuk hastaneye nakledilmelidir. 

Kafatası kırılan bir Kişiye alkollü bir içki veya sancı dindirici ilaçlar verilmeli midir? 

Hayır. Bu, hastanın durumunu vahimleştirebileceği için kesinlikle verilmemelidir. 

Yüzde meydana gelecek kemik kırıkları, kafatası kırıkları olarak kabul edilerek tedavilerine gidilmeli midir? 

Evet. Yüzde meydana gelen bir kemik kırılması çok kez kafatasında bir kırıkla birlikte gelmektedir. 

Kırılan bir çene. için en iyi ilk yardım metodu nedir? 

a. Dişlerin birbirilerine mümkün derece yakınlaşması için ağzı kapatın. 
b. Çeneyi, bir mendille başı çevreleyerek, başın üstünde bağlayın. 
c. Hastayı oturur vaziyette tutun. 

Kırılmış bir omuz veya köprücük kemiği için en iyi ilk yardım metodu nedir? 

Elini göğsüne getirin ve hasta rahat bir pozisyona girince bunu vücut etrafından bir gömlek veya kravatla bağlayın. Kol ve el göğüs duvarına yakın kalmalıdır. Bu bir destek vazifesi görecek ve kırık alanda hareketi önliyecektir . 

Kırılan bir kol veya bacağı hastanın en rahat edebileceği şekilde hareketsiz hale getirmek doğru bir metot mudur? 

Evet. Bu kırılan kol veya bacağı zorla düzeltmeye çalışmaktan daha iyi bir metotdur. 

Bacaklarından ciddi yaralar almış bir kimsenin bu bacakları üzerinde yürümesine veya ağırlık taşımasına izin verilmeli midir? 

Hayır. Kırık olmadığına emin olmadıkça bu uzuvların ağır bir yük taşımalarına engel olunmalıdır. 

Ciddi bir burkulma ile bir kırık birbirinden nasıl ayırdedilebilinir? 

Bu ayırımın yapılması her zaman mümkün olmamaktadır. Bunun içindir ki bütün ciddi incinmelerin kırüanış gibi ele alınması en doğru yoldur. 

Çıkıklar için en uygun ilk yardım metodu nedir? 

Doktor olmayanlar çıkıkları düzeltmeye kalkışmamalıdırlar. Yapılacak iş, çıkığın olduğu yeri kıpırdanamaz hale getirdikten sonra hastayı bir an önce hastaneye götürmektir. 

Çıkık bir kol veya parmağı çekmek güvenli bir iş midir? 

Bu ancak tıbbi müdahalede bulunmak imkansızsa yapılmalıdır. 

Boyun yaralanmalarına ne gibi ilk yardım metotları tavsiye edilmektedir? 

Eğer yaralanma ciddi ise, hasta sırt üstü olarak bir tahta döşeme üzerine yatırılarak hastaneye kaldırılmalıdır. Vücudun kıvrılması veya boynun oynatılması tehlikeli olabilir. 

Boyun bölgesinde bir yaralanma veya zedelenme olmuşsa başın dik kalması ve boynun oynatılmaması önemli midir? 

Evet. Bel kemiğinde herhangi bir hareketi önlemek için bunlar çok önemlidir. Hareketler omurilikteki sinirler üzerinde baskı yaparak felç olmasına yol açabilir. 

Boynun oynamamasını temin etmek için en iyi metot hangisidir? 

Bir kişi hastanın başının iki tarafını avuç içleriyle tutmalı ve böylece başının oynamasını engellemelidir. 

Sırtta meydana gelmiş olması muhtemel bir kırık için başvurulması gerekli en uygun ilk yardım metotları nedir? 

Sırtlarından yara alanlar veya sırtları zedelenenler yüz üstü hastaneye kaldırılmalıdırlar. Hasta ya bir tahta döşeme üzerine, bu temin edilemezse bir battaniye içerisine yatırılarak derhal hastaneye kaldırılmalıdır. 

Ciddi bir kırık halinde hastanın doktor gelinceye kadar kaza yerinde tutulması mı daha güvenli bir tedbirdir, yoksa derhal hastaneye kaldırılması mı? 

Eğer mümkünse doktor gelinceye kadar hastayı yerinde tutmak eh iyi yoldur. Çünkü yetersiz taşıma nedenlerinden çok ciddi kompli-kasyonlar meydana gelebilir. Bütün kırıklar hastanın birkaç dakika içerisinde hastaneye kaldırılmasını gerektirecek ölçüde ciddi olmamaktadır.


Etiketler: , , ,