Düzensiz uyuyan çocuklarda zihin performansı düşüyor


İngiltere'de yapılan bir araştırma, gece geç saatte uyumanın ve düzensiz uyku saatlerinin, çocukların zekalarını köreltebileceğini ortaya koydu.

Çalışmada İngiltere'deki 11 binden fazla çocuğun uyku düzenleri incelendi ve zeka ölçümleri yapıldı.

Akşam 9'dan sonra uyumaya giden ve uyku saatleri düzensiz olan çocukların okuma ve matematik dallarında daha düşük skorlar elde ettikleri belirlendi.

Uyku eksikliği, vücut ritmini bozarak beynin yeni bilgiyi daha etkin öğrenmesini engelliyor.

Araştırmacılar, çocukların 3, 5 ve 7 yaşlarına dair bulgular toplayarak öğrenme konusundaki başarılarını tespit etti ve bunu uyku düzenleriyle karşılaştırdı.


En çok 3 yaşındaki çocuklarda uyku saatleri düzensizliğine rastlandı. Bu yaşlarda her beş çocuktan birinin uyku saati düzensiz.

7 yaşına geldiklerinde, çocukların yarıdan fazlasının 19:30 ila 20:30 arasında düzenli olarak uyudukları tespit edildi.

Genel olarak, düzenli uyku saatleri olmayan çocukların, düzenli uyku uyuyan arkadaşlarına göre okuma, matematik ve mekan farkındalığı gibi alanlarda daha düşük bir seviye sergiledikleri görüldü.

Uyku düzensizliğinin başarıya etkisinin kız çocuklarında, erkek çocuklarına göre daha oldukça açık olduğu bildiriliyor.

Araştırmacılardan Prof. Amanda Sacker, düzensiz uyku saatlerinin, çocukların içinde bulundukları aile ortamlarının kaotik durumunun bir yansıması olabileceğini ve başarısızlıkta asıl etkenin, uyku düzenlerinden ziyade aile ortamları olabileceğini de söyledi.

Prof. Sacker araştırmada bu durumu da göz önüne aldıklarını söyledi.

Ancak, aile ortamları etkeni elendikten sonra dahi, düzensiz uyku saatleri ile düşük zihinsel performans arasındaki bağlantı devam etti.

Araştırmanın sonuçları Journal of Epidemiology and Community Health dergisinde yayınlandı.

Prof. Sacker, çalışmadan alınması gereken mesajın, çocukların uyku rutinlerinin öğrenme yetenekleri üzerinde etkisi olduğunu söyledi.

Çocukların düzenli uykuya erken yaşlarda alıştırılmasının önemli olduğunu söyleyen Prof. Sacker, ancak uyku düzeni sağlamak için hiçbir zaman geç olmadığını da ekliyor.

Etiketler: , , ,