Çocuklarda Burun Kanaması

Çocuklar, enerjik ve hareketli yapıları nedeniyle, oyunoynarken veya koştururken kendilerini kazayla yaralayabiliyorlar. Özellikle butarz yaralanmalarda yüze alınan bir darbe, burun kanamasına neden olabiliyor.
Özellikle 2 ve 10 yaş arası çocuklarda görülen burunkanaması; buruna parmak veya yabancı cisim sokulması, aşırı fiziksel aktivitesonucunda düşme ya da darbe alma gibi sebeplerle oluşabiliyor. Kronik olmayan,çarpma ve benzeri durumlarda oluşan burun kanamalarının ilk müdahalesi, diğerdurumlara göre daha kolaydır. Ancak, bu durumlar dışında oluşan ve tekrarlayankanamalar, burun damarlarındaki kitlelere veya diğer sorunlara da işaretedebilir.

İlkbaharın ilk günlerinde, ani hava değişimlerine bağlıolarak görülen üst solunum yolu enfeksiyonları sırasında, burnun sık akması vekaşınmasıyla meydana gelen mukoza tahrişiyle burun kanaması oluşabilir. Ayrıcaburuna yabancı cisim sokulması veya buruna alınan darbelerle de burun kanamasıolabilmektedir. Havanın fazlasıyla kuru olduğu sıcak yaz aylarında veya çoksoğuk kış günlerinde de burun kanamaları yoğun olarak yaşanabilmektedir.
Tek taraflı kanamalarda, buruna yabancı bir cismin girmişolabileceği düşünülmelidir. Ancak, tekrarlayan burun kanamaları söz konusu ise;geniz eti varlığı, sinüzit, alerjik rinit veya burun duvar eğriliği var olmasımuhtemeldir. Böyle durumlarda, zaman kaybetmeden bir KBB uzmanına muayeneolunmalı ve hemen tedaviye başlanmalıdır.
Burun kanamasında ilkyardım uygulamaları
Öncelikle ebeveynlerin sakin olmaları ve çocuğu korkutmadanilk yardım uygulamasına başlamaları gerekir.
Çocuğun başını öne eğerek burun ucuna bastırılması gerekir.Baş geriye doğru yaslanmamalıdır. Böylece kanın genize ve boğaza kaçması veyutulması önlenebilir.
Kanamanın durmasını bekleyin eğer kanama durmamışsa burunucuna baskı uygulamaya devam edin. Kanama durduktan sonra, soğuk buz uygulamasıile burna kompres yapabilirsiniz. Kanama devam ediyorsa eğer acil doktoragötürülmelidir.
Çocuklarda burunkanaması için tedavi seçenekleri nelerdir?
Burun kanaması, kılcal damar kanamasıysa ve tekrarlamıyorsateste gerek duyulmayabilir. Hastanın hikayesinin, diğer pek çok hastalıkta daolduğu gibi, doktora doğru ve eksiksiz bir şekilde aktarılması da oldukçaönemlidir. Tekrarlayan ve yoğun olan kanamalarda, kan sayımı gerekliolabilmektedir. Burun içi muayenesi de, durum tespitinde önemlidir.
Endoskopik yöntemle burun incelendikten sonra hastaya enuygun olacak tedavi seçeneği tercih edilir. Burun içi tamponlar, kanamayıkontrol altına almak için, sıklıkla başvurduğumuz yöntemlerdendir. Bunundışında, kılcal damar kanamalarında koterizasyon (gümüş nitrat çubuğu ileyakma) veya elektrokoter kullanmak da, hastanın durumuna göre uygulanabilecekyöntemler arasındadır. Tamponlar, kanamanın durumuna göre 2-7 gün aralığındakullanılabilir. Yakma yöntemi ise, birkaç dakika süren, uygulaması kolay birtedavi şeklidir.

Etiketler: ,