Zatürrenin Ölümcül Olduğu Durumlar

Zatürre konusunda yapılmış çok iyi çalışmalarla ortaya çıkmış olan bazı risk faktörleri vardır.

Zatürre hastası bir birey hastaneye getirildiği zaman, bu risk faktörleri toparlanarak bir puanlama sistemi meydana getirilir.

Örneğin genç bir bireyde meydana gelen zatürrenin ölüm riski, yüzde 0,6’dır. Ama örneğin yaşlı, altta yatan şeker ya da kanser hastalığı olan bir kişinin puanları toplandığı zaman yoğun bakıma yatması gerekirse, yüzde 35 oranında ölüm riski vardır.


Kişideki oksijen seviyesinin düşüklüğü, yaşının 65’in üzerinde olması, şeker hastalığı, böbrek yetmezliği gibi hastalıklarının bulunması ve başka kimi faktörler birlikte değerlendirildiği zaman, hangi hastada ölüm riskinin ne oranda olacağı söylenebilir.

Hastaneye yatırılmak zorunda kalan zatürre hastalarında ölüm riski yüzde 10 civarındadır. Yoğun bakıma yatırılmak zorunda kalındıysa, yüzde 35 civarındadır.

Etiketler: , , ,